Horoscope 09/18/2019

3 years ago 0 Comments

ARIES (March 21-April 19) – Hindi ka takot sa anumang mangyayari pero sa araw na ito kailangang doblehin ang pag-iingat. ­Magplano bago umaksyon para hindi mapasubo. Lucky number for today: 29

TAURUS (April 20-May 20) – ‘Wag agad magbigay ng konklus­iyon. Maaaring ­inaakala mong hawak mo na ang lahat ng kinakaila­ngang impormasyon pero may isang taong ­hindi ­nagiging totoo at ­mayroon pang itinatago sa iyo. Lucky number for today: 2

GEMINI (May 21-June 20) – Hindi lahat ng taong nagpapakila­lang kaibigan ay kaibigan. Mayroon sa kanilang may ibang motibo. ‘Wag agad ibigay ang pagtitiwala dahil lamang sa magandang ­ipinakikita sa iyo na maaring sa umpisa lamang. Lucky number for today: 17

CANCER (June 21-July 22) – Posibleng malagay sa pagsubok ang iyong pasensya ngayon. Kalma lang. Hindi mo ­kailangang bumaba sa level ng taong tila nananadyang ­galitin ka. Lucky number for ­today: 21

LEO (July 23-August 22) – Kung may iniiwasan kang isyu at komprontasiyon, ngayong araw na ito ay wala ka ng ibang opsyon. Lakasan ang loob at harapin ito. Patapusin muna ang paliwanag ng ­taong kaharap bago magbigay ng anumang reaksyon para maiwasan mo ang anumang tensyon. Lucky number for today: 51

VIRGO (August 23-September 22) – Hindi mo kailangang ­ibigay at ipaliwanag ang lahat ng mga plano mo. Mayroon ka pa ring kailangang itago. Nakaaba­ngan ang iyong mga kakumpe­tensya kaya itago muna ang hawak na alas. Lucky number for today: 39

LIBRA (September 23-October 22) – Ikaw ang laging ­namamagitan upang maiwasan ang anumang tensyon. May isang taong susubukang banggain ang iyong awtoridad. Manatiling ­kalmado at ‘wag sayangin ang oras mo sa kanya. Lucky ­number for today: 44

SCORPIO (October 23-November 21) – Kung nakapokus ka sa isang trabaho, laging ­lamang ang panalo. ­Hindi mo man makuha ang ­target mong perpeksyon, walang dapat ikadismaya dahil nasa iyo pa rin ang tiwala ng lahat. Lucky number for today: 17

SAGITTARIUS ­(November 22-December 21) – Bawasan ang tensyon sa katawan. Masyado kang nagpapatangay sa pressure. Mas madaling makakilos kung relaks ka. Lucky number for today: 7

CAPRICORN (December 22-January 19) – Sa araw na ito, mas ­marami ang kakumpetensiya ­kaysa ­kakampi. Ito’y dahil ­hindi mo ­ipinapaliwanag sa mga kinauukulan ang iyong ­plano. Sa sandaling marinig nila ito, ­makukuha mo na ang suporta ng ­karamihan. Lucky number for ­today: 46

AQUARIUS ­(January 20-February 18) – ­Hindi masamang ­lumihis ngayon sa nakagawian. Gawin ang mga hindi mo pa nagagawa. Bahagi ito ng pagbabagong inumpisahan mo. Lucky ­number for today: 20

PISCES ­(February 19-March 20) – ‘Wag magpokus sa mga magagawa ng mga tao para sa iyo. Sa araw na ito, ikaw ang may ­magagawa para sa mga tao sa paligi mo. ‘Wag ipagkait ang iyong suporta. Lucky number for today: 49

Source From:https://www.abante.com.ph/horoscope-09-18-20191.htm

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


Aplikasi UP Station
telah tersedia sekarang
Buka Artikel
Download Aplikasi