Horoscope 10/05/19

3 years ago 0 Comments

ARIES (March 21-April 19) – Maaari kang mapasabak sa isang mainitang diskusyon sa isang taong tulad mo’y may malakas na opinyon. Sa pagkakataong ito, mas makabubuting dumistansya dahil malabo ang iyong panalo. Lucky number for today: 37

TAURUS (April 20-May 20) – May pagkakataon ka ngayong makapagpakitang-gilas. Samantalahin ito at ‘wag nang isipin ang hiya-hiya. May mga importanteng taong nagmamasid at sila ang kailangan mong ma-impress. Lucky number for today: 2

GEMINI (May 21-June 20) – Nangi­ngibabaw ang iyong creative side lalo na ngayong weekend. Pagkakataon mo na para seryosohin ang isang ideya na may ilang buwan mo nang ikinukonsidera. Magugulat ka pa dahil hindi ito kasing imposible ng una mong inakala. Lucky number for today: 5

CANCER (June 21-July 22) – Iwasang ma­ging possessive. Sa halip, isipin mo na lamang na habang hinihigpitan mo ang pagkontrol sa isang tao o isang bagay, lalo lamang itong kumakawala sa iyo. Kailangan pa rin ng balanse. Lucky number for today: 15

LEO (July 23-August 22) – May ilang taong ayaw napapagsabihan kapag may nagawa silang mali. Kontrolin ang pagbibigay ng kritisismo dahil isang araw ibabalik nila ito sa iyo at mas hi­git pa. Lucky number for today: 24

VIRGO (August 23- September 22) – Sob­ra na ang ibinigay mong effort at tila wala ka pa ring intensyong tumigil o magpahinga. Huminto pansumandali at bigyang pansin ang iyong kalusugan. Hindi laging materyal na bagay ang dapat unahin. Lucky number for today: 57

LIBRA (September 23-October 22) – Mahirap kang awatin sa mga plano mo. Solido rin ang paniniwala mong maaabot mo na ang tagumpay. Meron pa ring kontra sa paligid pero dedma na lamang sa kanila. Lucky number for today: 49

SCORPIO (October 23-November 21) – Magandang pagkakataon ito para ma-analyze mo ang mga ginawa sa mga nakaraang araw. Pag-ara­lan din ang emosyon at pakinggan kung ano ang tunay na ibinubulong ng puso. Lucky number for today: 14

SAGITTARIUS (November 22-December 21) – Walang garantiya na panalo ka sa lahat ng pakikipagsapalaran mo pero sa araw na ito, mas pinapaboran ka ng kapalaran. Kung may kailangan pang isugal, gawin ito. Lucky number for today: 29

CAPRICORN (December 22-January 19) – Ilang tao ang posibleng makabangga mo at kasama rito ang mga taong nakakataas sa iyo ng posisyon. May malaking tsansang mangibabaw ka sa lahat. Lucky number for today: 8

AQUARIUS (January 20-February 18) – Hindi lamang siyento por siyentong effort ang kaya mong ibigay kundi doble pa nito. Mahirap pantayan ngayon ang iyong energy level kaya samantalahin ang pagkakataon. Lucky number for today: 44

PISCES (February 19-March 20) – Isang tao ang may inililihim sa iyo at aminin mo man o hindi malaki ang epekto nito. May mga drama na sa buhay mo, ‘wag nang ma­kisali sa drama ng iba. Lucky number for today: 58

Source From:https://www.abante.com.ph/horoscope-10-05-19.htm

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


Aplikasi UP Station
telah tersedia sekarang
Buka Artikel
Download Aplikasi